Bli av med mossa, ogräs och svamp i gräsmattan

Vi vill alla ha en fin gräsmatta som är fri från mossa, ogräs och svamp. Men det är inte alltid så enkelt och jag har själv brottats med alla dessa saker och försökt med alla knep jag hittat för att försöka få ett övertag mot dessa växter.

Det jag har kommit fram till att även om det är kul att testa lite olika knep så är det oftast bättre att bara göra det ordentligt direkt. Det spelar ingen roll om det är mossa eller ogräs vi bråkar med. Det handlar om att skapa bättre förutsättningar för gräset än vad vi gör för dessa andra växter. Det är inte alltid helt enkelt och det är ett kontinuerligt arbete. Men vi kan ganska snabbt komma till en punkt där vi känner att vi har kontroll.

När vi väl har en frisk och stark gräsmatta så blir det svårt för annan växtlighet att få fäste vilket också gör jobbet enklare för oss då besvären blir betydligt mer begränsade.

Få bort mossa i gräsmattan

För att få bort mossan måste vi först förstå vad som får mossan att trivas. Mossor rent generellt gillar skugga, fukt och lite surare mark. Det kan alltså vara flera olika anledningar till att du har mossa i din trädgård.  För min gräsmatta så har det varit stora partier i närheten av träd som varit nästan omöjliga att bli fria från mossa. Det har nu vädret löst och träden finns inte mer vilket har gjort att jag nu på allvar kan ge mig in i kampen mot mossan.

Även fukt har en stor del i att flera har svårt att bli av med mossan. Blir det ofta vatten stående så är det dels något som drabbar din gräsmatta och gör den svagare, dels så är det en mycket bra miljö för mossa. Då kan det vara aktuellt att lufta gräsmattan i ett första steg. I värsta fall kan man behöva gräva upp hela gräsmattan och lägga ett dränerande skikt av sten. Eller helt enkelt acceptera läget.

Kalka gräsmattan

Mossa trivs i sur jord. Och det enklaste sättet att ta reda på om jorden i din gräsmatta är sur är att köpa ett jordprovstest i exempelvis en handelsträdgård. Visar det sig då att den är sur så kan det vara bra att kalka. Kalk höjer nämligen pH-värdet i marken och minskar mossans förutsättningar.

Vill man inte köpa kalk så kan man även använda sig av aska från ved. Den har ofta ett högt pH och duger utmärkt för detta jobb.

Gödsel mot mossa

Det finns gödsel för gräsmattor med mossa som förutom näringsämnen även innehåller järnsulfat. Detta har visat sig vara ett bra sätt att verkligen ta död på mossa samtidigt som den främjar din gräsmatta. Jag har inte testat detta själv men har hört gott om metoden.

Använda mossrivare och vertikalskärare

Det första steget när man väl ska börja bekämpa mossan är att riva upp den. Detta görs med fördel av en mossrivare men även en vertikalskärare får med sig en bra mängd mossa. Då luftas även gräsmattan vilket brukar grynna dräneringen något som också är bra för att bli av med mossa.

Detta går även att göra med en kratta. Försök få med dig så mycket av mossan som möjligt. Mossa har inte några djupa rötter utan fäster mot underlaget med mycket små trådar. Så desto mer mossa vi får bort desto mindre måste vi bekämpa med andra medel.

Så nytt gräs

När mossan är borta är det bra att så nytt gräs för att hjälpa gräset att ta över området. Om du exempelvis vet om att ytan är lite skuggig eller fuktigt så kan det vara bra att leta upp en grässort som klarar av dom förhållanden bra. Det brukar finnas i de flesta trädgårdsbutiker.

Börja med att kratta ut dressjord på området och så sedan det nya gräset. Behandla den som vilken nysådd gräsmatta som helst och se till att den får gott med näring och vatten.

Få bort ogräs i gräsmattan

Att rensa ogräs är jobbigt oavsett vart på tomten man har det. Men det är värre på ställen där vi inte vill skada annan växtlighet så som på gräsmattan. Det betyder att olika ogräsmedel som ogräsättika inte går att använda då vi vill skydda gräset.

Med en stark och hälsosam gräsmatta så minskar ytan som ogräs enkelt kan gro och växa på. Men även en stark gräsmatta drabbas av ogräs då frön och liknande kan komma med vinden från rätt bra avstånd. Sen finns det även rotogräs där minsta lilla kvarglömd rotbit kan börja växa på nytt.

Men även om det kan vara jobbigt till en början så kommer det bli lättare med tiden. Det är viktigt att du inte låter ogräset fröa av sig och att du tar dig an rotogräset direkt när du ser det. Då kommer du spara mycket tid och energi på sikt

Även om det inte går att använda ogräsmedel så finns det några hjälpmedel vi kan använda oss av som underlättar arbetet

Bränna ogräs

Att bränna ogräs görs enkelt med en ogräsbrännare. Det finns i både gasol och eldriven form även om jag själv föredrar den förstnämnda. När vi bränner ogräs så vill vi inte bränna bort bladen helt utan bara svedda ogräset. Då får den lägga mycket energi på att försöka läka sig själv. Och efter att ha bränt ogräset vid några tillfällen så blir det för mycket och det dör i stället.

Detta är ett bra alternativ för dig som antingen inte vill rensa för hand på grund av att det är jobbigt eller för att du helt enkelt har en stor yta med ogräs. Ett underskattat hjälpmedel som faktiskt gör skillnad.

Rensa med ogräsborttagare

En ogräsborttagare eller ogräsplockare är helt enkelt ett hjälpmedel vi trycker ner över ogräset och som sedan tar med sig det upp. Det är ett bra sätt att utan för mycket fysisk ansträngning ge sig an ogräset. Jag kan väl inte säga att jag tycker det är ett fantastiskt verktyg då jag själv hellre bara använder en liten handspade och gräver upp.

Få bort svamp i gräsmattan

Framåt hösten så kan det hända att det dyker upp små svampar i gräsmattan. Det är vanligt att dessa växer i en båge eller cirkel och är ett fenomen som kallas för häxring. Det är framför allt i äldre och näringsfattiga gräsmattor som vi hittar svamp. Ofta lever de på cellulosa från gammal bark eller trärester som rötter stubbar.

Beroende på vilken svampart det är så kan det vara både bra och dåligt för din gräsmatta. Vissa av dem kan skada gräset genom att dom utsöndrar blåsyra och att svamparna torkar ut jorden. Andra arter är i stället bra för gräsmattan då de frigör näringsämnen som kväve.

Oavsett vilket så är det ofta en tråkig syn och något som dom flesta vill undvika. Problemet medsvamp är att mycelet som svamparna kommer ifrån kan gå flera meter under marken och är mer eller mindre omöjligt att gräva bort.

Medel mot svamp i gräsmattan

Det var länge svårt att bekämpa just svamp men numera så finns det ett rätt bra ämne som heter Binab. Jag har inte själv provat att använda det här men har hört mycket gott om det. Det skadar inte heller din gräsmatta på något sätt så det är väl värt att prova.

Vanliga frågor

Hur blir jag av med mossa i gräsmattan?

För att bli av med mossa bör man jobba med flera saker. Kolla om jorden är sur och kalka den i så fall. Mossa gillar nämligen sur mark. Använd sedan gödsel som motverkar mossa. Dessa innehåller järnsulfat som tar död på mossan. Sist men inte minst kan du använda dig av en mossrivare för att ta bort mossan när den väl är död.

Är aska bra mot mossa i gräsmattan?

Aska kan hjälpa till att höja pH då den är basisk. Har du därmed en sur gräsmatta så kan aska från ved hjälpa dig i kampen mot mossa i gräsmattan.

Hur blir jag av med ogräs i gräsmattan?

Det finns ingen mirakelkur mot ogräs generellt.  Jobba regelbundet med att rensa ogräs för hand eller bränn dem med en ogräsbrännare. Låt inte ogräs i trädgården gå i blom och fröa av sig. Då kommer du få svårt att begränsa ogräset.

Hur blir jag av med svamp i gräsmattan?

Det bästa sättet att bli av med svamp i gräsmattan är med medlet Binab. Du hittar det i de flesta trädgårdshandlar.

Lämna en kommentar